dilluns, 21 de juliol de 2008

65 Hours? In your Dreams !

Com seria la nostra vida si s'apliqués aquesta directiva?

Adéu a la jornada intensiva: passar 12 o 13 hores diàries en el treball implicaria haver de quedar-te a menjar, és a dir, que serien 13 o 14. Suma-li una hora de desplaçament per a anar i tornar del treball a casa i es queda en 15 o 16. Només amb dormir les 8 hores que recomanen els experts, ja tindríem el dia complet. Ni sopar, ni esmorzar, ni dutxar-te, ni estar amb la família.

I això no es tot, hi ha altres conseqüències derivades d'aquesta situació: majors salaris, sí, però majors despeses per a altres coses, com pagar a algú perquè cuidi als nens, cuini i fins i tot faci la compra per tu. Però, al marge d'anàlisis imaginàries, sí existeixen uns problemes reals que es derivarien d'un augment de la jornada laboral, encara que no sigui en tantes hores, i son els mes perillosos com segurament:

  • Major sinistralitat laboral, i això seria lo mes normal matemàticament es demostrable mes hores en la feina menys concentració, implica mes accidents...
  • Menor qualitat del servei.
  • Pitjor qualitat de vida.
  • Adéu a la conciliació familiar..

Entre moltes altres conseqüències negatives per la classe treballadora que som el motor d’aquesta societat. Per això ens hem de revelar, estem massa mal acostumats i com societat ens hem relaxat conservant el nostre suposat benestar, i ens hem tornat còmplices de lleis i normes com la dels 65 hores setmanals.