dijous, 27 de gener de 2011

LA MEVA OPINIÓ SOBRE LA REFORMA DE PENSIONS


Al meu entendre no se si la reforma del sistema de pensions ha tingut en compte els aspectes següents?:


El treballador que hagi cotitzat 40 anys o 38,5 anys hauria de tenir dret a la pensió al cent per cent de forma immediata independentment de la seva edat ?

Així podia succeir que un treballat amb 60 anys podria haver cotitzat 40 anys i tenir dret al fet que es jubilés immediatament, això hauria de ser un dret aixo crec jo.


Aspectes a tenir en compte:


SERVEI MILITAR.
Ara no succeeix això però què ocorre amb aquells joves que durant quinze mesos van ser obligats a anar al servei militar i parem durant aquest temps la cotització?.
Crec que l'estat s'ha de fer càrrec d'aquest temps. Calcular el que cadascuns cobrava en aquell temps i sigui assumida per l'estat.


MESTRESSES DE CASA I PERÍODE DE GESTACIÓ

Les mestresses de casa realitzen un important funció laboral en el sistema econòmic. Al meu entendre s'hauria d'arbitrar un sistema pel qual les mestresses de casa també poguessin cotitzar i cobrar per la feina feta .


Segurament no s'aconseguiria l'òptima però s'hauria d'iniciar aquest procés. Així mateix s'hauria de tenir en compte el període de gestació i criança dels nens la labor dels quals històricament ha recaigut en mestresses de casa que en molts casos han hagut de deixar la seva ocupació per a aquesta labor. Molts diuen que aquesta feina ara la fen homes i dones pero no ens enganyem la que es sacrifica sempre es la dona, aixo es evident..


PENSIÓ DE VIDUÏTAT
Es dóna la circumstància en l'actualitzeu que en molts matrimoni en els quals el marit, recentment jubilat o amb jubilació anticipada, i gaudint d'una mensualitat sanejada, mor i la vídua, mestressa de casa, queda en la més sagnant de les misèries amb hipoteques a les quals fer front i fills a carrec.. !!.
No es podria passar a les vídues aquest dret adquirit pel seu marit íntegrament, sempre que la vídua no treballés o l'assignació mensual de la qual fos molt inferior.?


Segur que hi molts mes aspectes que es poden parlar per aixo deixo aquest article o podem dir refleccions obertes...